Filter pevných častíc

Filter pevných častíc, niekedy nazývaný DPF, je zariadenie určené na odstránenie naftových častíc, alebo sadzí z výfukových plynov dieselových motorov. Stredné prietokové filtre častíc obvykle odstránia 85% alebo viac sadzí, niektoré dokážu svoje zachytávanie zvýšiť na viac ako 95%. Vozidlo poháňané dieselovým motorom s fungujúcim filtrom bude prakticky bez viditeľného dymu z výfuku. Okrem zberu častíc, musí existovať spôsob čistenia filtra. Niektoré filtre sú na jedno použitie (jednorazové), zatiaľ čo iné sú navrhnuté tak, aby spálili nahromadené častice, a to buď pomocou katalyzátorov (pasívne), alebo prostredníctvom aktívnej technológie, ako napríklad palivový horák, ktorý zahreje filter sadzí na spaľovaciu teplotu, až cez zmeny v konštrukcii motora (určujúci podľa obsahu sadzí v DPF, alebo podľa množstva NO2 v výfukových plynoch). Tento proces je známy ako "filtrová regenerácia" plynov. Síra v palive dokáže výrazne ovplyvňovať funkciu tohto filtra, no všetky štáty sa už snažia obmedzovať, alebo úplne eliminovať poskytovanie takejto nafty na trhu.

Ponúkame definitívne riešenie!

Filtre pevných častíc znamenajú často veľké problémy pre majiteľov áut, ponúkame ich definitívne odstránenie z vozidla. Táto úprava spočíva v dvoch krokoch. Prvým je softvérová úprava, ktorá spočíva v deaktivácii riadiaceho procesu autodiagnostiky zanesenia filtra v riadiacej jednotke, vyrušenie kontroly prítomnosti aditív a deaktivácia pravidelnej regenerácie. Potom nasleduje fyzické odstránenie filtra z vozidla, odmontovanie a zaistenie všetkých od tejto chvíle najdôležitejších komponentov.

Čo získate?

Vďaka nášmu riešeniu môžete zabudnúť na všetky problémy s filtrom pevných častíc. Nutnosť doplňovania aditív a nutnosť výmeny filtra po najazdení 80-160 tisíc km, ako udáva výrobca vozidla, je od tejto chvíle minulosťou. Získate naviac priestor pre výrazne vyšší výkon vozidla, vyšší krútiaci moment, ktorý je možné nastaviť vďaka priepustnejšiemu výfukovému potrubiu. Vďaka celkovo lepšiemu správania sa vozidla v spodnom rozsahu otáčok sa otvára priestor pre priaznivejšiu spotrebu.

Pozor!!!

Väčšina BMW nemá chybové hlásenie zaneseného filtra. Laik nemusí pomalé zanášanie spozorovať,až sa raz môže stať, že auto už nenaštartujete,kôli spätnému tlaku na motor.Zanesený dpf sa zvykne objavovať od 130 000-200 000km, záleží od typu prevádzky dialnice/mesto.

Dpf Dpf1 Dpf2
dpf 1 dpf 2 dpf 3